Skip to Content

Basics of Web Design
HTML5 & CSS

Web Safe Color Chart

The chart below shows hexadecimal and RGB color values for the web safe colors.

#FFFFFF
255,255,255
#FFFFCC
255,255,204
#FFFF99
255,255,153
#FFFF66
255,255,102
#FFFF33
255,255,51
#FFFF00
255,255,0
#FFCCFF
255,204,255
#FFCCCC
255,204,204
#FFCC99
255,204,153
#FFCC66
255,204,102
#FFCC33
255,204,51
#FFCC00
255,204,0
#FF99FF
255,153,255
#FF99CC
255,153,204
#FF9999
255,153,153
#FF9966
255,153,102
#FF9933
255,153,51
#FF9900
255,153,0
#FF66FF
255,102,255
#FF66CC
255,102,204
#FF6699
255,102,153
#FF6666
255,102,102
#FF6633
255,102,51
#FF6600
255,102,0
#FF33FF
255,51,255
#FF33CC
255,51,204
#FF3399
255,51,153
#FF3366
255,51,102
#FF3333
255,51,51
#FF3300
255,51,0
#FF00FF
255,0,255
#FF00CC
255,0,204
#FF0099
255,0,153
#FF0066
255,0,102
#FF0033
255,0,51
#FF0000
255,0,0
#CCFFFF
204,255,255
#CCFFCC
204,255,204
#CCFF99
204,255,153
#CCFF66
204,255,102
#CCFF33
204,255,51
#CCFF00
204,255,0
#CCCCFF
204,204,255
#CCCCCC
204,204,204
#CCCC99
204,204,153
#CCCC66
204,204,102
#CCCC33
204,204,51
#CCCC00
204,204,0
#CC99FF
204,153,255
#CC99CC
204,153,204
#CC9999
204,153,153
#CC9966
204,153,102
#CC9933
204,153,51
#CC9900
204,153,0
#CC66FF
204,102,255
#CC66CC
204,102,204
#CC6699
204,102,153
#CC6666
204,102,102
#CC6633
204,102,51
#CC6600
204,102,0
#CC33FF
204,51,255
#CC33CC
204,51,204
#CC3399
204,51,153
#CC3366
204,51,102
#CC3333
204,51,51
#CC3300
204,51,0
#CC00FF
204,0,255
#CC00CC
204,0,204
#CC0099
204,0,153
#CC0066
204,0,102
#CC0033
204,0,51
#CC0000
204,0,0
#99FFFF
153,255,255
#99FFCC
153,255,204
#99FF99
153,255,153
#99FF66
153,255,102
#99FF33
153,255,51
#99FF00
153,255,0
#99CCFF
153,204,255
#99CCCC
153,204,204
#99CC99
153,204,153
#99CC66
153,204,102
#99CC33
153,204,51
#99CC00
153,204,0
#9999FF
153,153,255
#9999CC
153,153,204
#999999
153,153,153
#999966
153,153,102
#999933
153,153,51
#999900
153,153,0
#9966FF
153,102,255
#9966CC
153,102,204
#996699
153,102,153
#996666
153,102,102
#996633
153,102,51
#996600
153,102,0
#9933FF
153,51,255
#9933CC
153,51,204
#993399
153,51,153
#993366
153,51,102
#993333
153,51,51
#993300
153,51,0
#9900FF
153,0,255
#9900CC
153,0,204
#990099
153,0,153
#990066
153,0,102
#990033
153,0,51
#990000
153,0,0
#66FFFF
102,255,255
#66FFCC
102,255,204
#66FF99
102,255,153
#66FF66
102,255,102
#66FF33
102,255,51
#66FF00
102,255,0
#66CCFF
102,204,255
#66CCCC
102,204,204
#66CC99
102,204,153
#66CC66
102,204,102
#66CC33
102,204,51
#66CC00
102,204,0
#6699FF
102,153,255
#6699CC
102,153,204
#669999
102,153,153
#669966
102,153,102
#669933
102,153,51
#669900
102,153,0
#6666FF
102,102,255
#6666CC
102,102,204
#006699
102,102,153
#666666
102,102,102
#666633
102,102,51
#666600
102,102,0
#6633FF
102,51,255
#6633CC
102,51,204
#663399
102,51,153
#663366
102,51,102
#663333
102,51,51
#663300
102,51,0
#6600FF
102,0,255
#6600CC
102,0,204
#660099
102,0,153
#660066
102,0,102
#660033
102,0,51
#660000
102,0,0
#33FFFF
51,255,255
#33FFCC
51,255,204
#33FF99
51,255,153
#33FF66
51,255,102
#33FF33
51,255,51
#33FF00
51,255,0
#33CCFF
51,204,255
#33CCCC
51,204,204
#33CC99
51,204,153
#33CC66
51,204,102
#33CC33
51,204,51
#33CC00
51,204,0
#3399FF
51,153, 255
#3399CC
51,153,204
#339999
51,153,153
#339966
51,153,102
#339933
51,153,51
#339900
51,153,0
#3366FF
51,102,255
#3366CC
51,102,204
#336699
51,102,153
#336666
51,102,102
#336633
51,102,51
#336600
51,102,0
#3333FF
51,51,255
#3333CC
51,51,204
#333399
51,51,153
#333366
51,51,102
#333333
51,51,51
#333300
51,51,0
#3300FF
51,0,255
#3300CC
51,0,204
#330099
51,0,153
#330066
51,0,102
#330033
51,0,51
#330000
51,0,0
#00FFFF
0,255,255
#00FFCC
0,255,204
#00FF99
0,255,153
#00FF66
0,255,102
#00FF33
0,255,51
#00FF00
0,255,0
#00CCFF
0,204,255
#00CCCC
0,204,204
#00CC99
0,204,153
#00CC66
0,204,102
#00CC33
0,204,51
#00CC00
0,204,0
#0099FF
0,153,255
#0099CC
0,153,204
#009999
0,153,153
#009966
0,153,102
#009933
0,153,51
#009900
0,153,0
#0066FF
0,102,255
#0066CC
0,102,204
#006699
0,102,153
#006666
0,102,102
#006633
0,102,51
#006600
0,102,0
#0033FF
0,51,255
#0033CC
0,51,204
#003399
0,51,153
#003366
0,51,102
#003333
0,51,51
#003300
0,51,0
#0000FF
0,0,255
#0000CC
0,0,204
#000099
0,0,153
#000066
0,0,102
#000033
0,0,51
#000000
0,0,0

Color Name Chart

The chart below shows common color names along with their hexadecimal color values.

aliceblue
#F0F8FF
antiquewhite
#FAEBD7
aqua
#00FFFF
aquamarine
#7FFFD4
azure
#F0FFFF
beige
#F5F5DC
bisque
#FFE4C4
black
#000000
blue
#0000FF
blueviolet
#8A2BE2
brown
#A52A2A
burlywood
#DEB887
cadetblue
#5F9EA0
chartreuse
#7FFF00
chocolate
#D2691E
coral
#FF7F50
cornflowerblue
#6495ED
cornsilk
#FFF8DC
crimson
#DC143C
cyan
#00FFFF
darkblue
#00008B
darkcyan
#008B8B
darkgoldenrod
#B8860B
darkgray
#A9A9A9
darkgreen
#006400
darkkhaki
#BDB76B
darkmagenta
#8B008B
darkolivegreen
#556B2F
darkorange
#FF8C00
darkorchid
#9932CC
darkred
#8B0000
darksalmon
#E9967A
darkseagreen
#8FBC8F
darkslateblue
#483D8B
darkslategray
#2F4F4F
darkturquoise
#00CED1
darkviolet
#9400D3
deeppink
#FF1493
mediumturquoise
#48D1CC
deepskyblue
#00BFFF
dimgray
#696969
dodgerblue
#1E90FF
firebrick
#B22222
floralwhite
#FFFAF0
forestgreen
#228B22
fuchsia
#FF00FF
gainsboro
#DCDCDC
ghostwhite
#F8F8FF
gold
#FFD700
goldenrod
#DAA520
gray
#7F7F7F
green
#008000
greenyellow
#ADFF2F
honeydew
#F0FFF0
hotpink
#FF69B4
indianred
#CD5C5C
indigo
#4B0082
ivory
#FFFFF0
khaki
#F0E68C
lavender
#E6E6FA
lavenderblush
#FFF0F5
lawngreen
#7CFC00
lemonchiffon
#FFFACD
lightblue
#ADD8E6
lightcoral
#F08080
lightcyan
#E0FFFF
lightgreen
#90EE90
lightgrey
#D3D3D3
lightpink
#FFB6C1
lightsalmon
#FFA07A
lightseagreen
#20B2AA
lightskyblue
#87CEFA
lightslategray
#778899
lightsteelblue
#B0C4DE
lightyellow
#FFFFE0
lime
#00FF00
limegreen
#32CD32
linen
#FAF0E6
magenta
#FF00FF
maroon
#800000
mediumblue
#0000CD
midnightblue
#191970
mintcream
#F5FFFA
mistyrose
#FFE4E1
moccasin
#FFE4B5
navajowhite
#FFDEAD
navy
#000080
oldlace
#FDF5E6
olive
#808000
olivedrab
#6B8E23
orange
#FFA500
orangered
#FF4500
orchid
#DA70D6
palegoldenrod
#EEE8AA
palegreen
#98FB98
paleturquoise
#AFEEEE
palevioletred
#DB7093
papayawhip
#FFEFD5
peachpuff
#FFDAB9
peru
#CD853F
pink
#FFC0CB
plum
#DDA0DD
powderblue
#B0E0E6
purple
#800080
red
#FF0000
rosybrown
#BC8F8F
royalblue
#4169E1
saddlebrown
#8B4513
salmon
#FA8072
sandybrown
#F4A460
seagreen
#2E8B57
seashell
#FFF5EE
sienna
#A0522D
silver
#C0C0C0
skyblue
#87CEEB
slateblue
#6A5ACD
slategray
#708090
snow
#FFFAFA
springgreen
#00FF7F
steelblue
#4682B4
tan
#D2B48C
teal
#008080
thistle
#D8BFD8
tomato
#FF6347
turquoise
#40E0D0
violet
#EE82EE
wheat
#F5DEB3
white
#FFFFFF
whitesmoke
#F5F5F5
yellow
#FFFF00
yellowgreen
#9ACD32
lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
mediumaquamarine
#66CDAA
mediumorchid
#BA55D3
mediumpurple
#9370DB
mediumseagreen
#3CB371
mediumslateblue
#7B68EE
mediumspringgreen
#00FA9A
blanchedalmond
#FFEBCD
mediumvioletred
#C71585
 

 

 

Basics of Web Design 5th Edition